Disclaimer

Wij besteden erg veel aandacht aan onze website en zorgen ervoor om alle informatie zo goed mogelijk en up-to date op de website te vermelden. Eventuele typ- en drukfouten of vergissingen kunnen niet altijd worden voorkomen. Verdala is niet aansprakelijk voor deze fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen.

Alle publicaties en uitingen van Verdala zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat wij daar vooraf schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.